Parkering / kart

Parkering:

Innkjøring til venstre når du kommer over «kulen» og ser gården, følg P-skilt. Inngangen til bassenget er på motsatt side av parkeringsplassen. Det er også 1 (kun 1) parkeringsplass foran inngangen.

For GPS: adressen hit er Hesleveien 43, Spydeberg. Noen GPSer tar kun gammel adresse som er Moenveien 43.

Du kan også klikke her for å se et kart fra Finn som du kan bruke til å finne veien helt frem: Kart