Parkering / kart

Parkering:

Innkjøring til venstre når du kommer over «kulen» og ser gården, følg P-skilt. Inngangen til bassenget er på motsatt side av parkeringsplassen. Har du flere hunder som «bytter på» tiden i bassenget kan du parkere utenfor inngangen til bassenget for å spare tid, alle andre bes parkere på baksiden, dette for å unngå mest mulig trafikk inne på gårdstunet vårt.

Du kan også klikke her for å se et kart fra Finn som du kan bruke til å finne veien helt frem: Kart